Ταυτότητα Ελευθεριακού Σχήματος ΤΕΙ Πειραιά

Το ελευθεριακό σχήμα είναι μια συλλογικότητα που δραστηριοποιείται στο ΤEI Πειραιά και κατά κύριο λόγο στους φοιτητικούς συλλόγους. Αντιλαμβανόμενοι/ες την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κεφαλαίου, αποφασίζουμε να οργανωθούμε βάση των κοινών μας αναγκών και συμφερόντων.

Αντιλαμβανόμαστε τον καπιταλισμό ως το βασικό παράγοντα συντήρησης των εξουσιαστικών σχέσεων, της ανισότητας και της αδικίας της υπάρχουσας ταξικής κοινωνίας. Το φοιτητικό σώμα ως υποσύνολο της κοινωνίας αυτής, παρουσιάζει εξίσου διαταξικά χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζουμε, λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών/ριών ως μέρος της εργατικής τάξης, αυτών δηλαδή που βιώνουν τον υλικό εξαναγκασμό της σχέσης εργασίας – κεφαλαίου. Για αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να παλέψουμε ως αυριανοί/ες εργαζόμενοι/ες για τα συμφέροντα της τάξης μας.

Η σημερινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τον τρόπο που αυτή είναι διαρθρωμένη, διαμορφώνει ένα κρατικό πανεπιστήμιο και όχι κοινωνικό, αλλά συνδιοικούμενο από επιχειρήσεις, προπαρασκευάζοντας ένα μοντέλο πειθήνιου αυριανού εργαζόμενου. Λειτουργεί, επίσης, ως ιδεολογικός μηχανισμός προάγωντας την αστική κουλτούρα ενώ παράλληλα εντείνει τους ταξικούς φραγμούς στο εσωτερικό του. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι βρίσκεται μακριά από την ελευθεριακή παιδεία που εμείς οραματιζόμαστε.

Ως ελευθεριακό σχήμα, η παρέμβαση μας στο χώρο του πανεπιστημίου έχει διττό ρόλο καθώς αφορά τόσο την ελευθεριακή μας κουλτούρα όσο και την οικονομική πάλη.

Το υπάρχον καθεστώς γραφειοκρατικού συνδικαλισμού είναι ανεπαρκές καθώς δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε τη δυνατότητα να συγκρουστεί με τον εργοδοτικό και κρατικό συνδικαλισμό ή να πάρει θέσεις αγώνα. Συλλογικοποιούμαστε για ένα άλλο πανεπιστήμιο, που αντιτάσσεται στις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, στις σχέσεις εξουσίας και εκμετάλευσης. Η ταξικη αλληλεγγύη, η άμεση δράση και οι συλλογικές διαδικασίες είναι τα εργαλεία που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επανασυγκροτήσουμε ένα ταξικό φοιτητικό κίνημα κόντρα στη συντεχνιακή λογική, που θα έχει ως στόχο την υπεράσπιση παλαιότερων κεκτημένων αλλά και τη διεκδίκηση νέων όπως και την επανοικιοποίηση του πανεπιστημιακού χώρου προς εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Η οργάνωση και η δράση μας έχει ως απότερο σκοπό, μια κοινωνικά χειραφετημένη παιδεία, οραματιζόμενοι ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδόμησης της κοινωνίας.

Ως ελευθεριακοί/ες προωθούμε και ζητήματα που κατά την γνώμη μας δεν έχουν ανοιχτεί στην κοινότητα του ΤΕΙ και έχουν εξίσου σημαντικό χαρακτήρα με την οικονομική πάλη. Αντιμαχόμαστε κάθε είδος φυλετικού, σεξιστικού αλλά και οποιουδήποτε κοινωνικού διαχωρισμού που αναπαράγει την καταπίεση, όπως και νοοτροπίες ατομικισμού και καριερισμού που μας είναι σε κάθε περίπτωση εχθρικές. Θεωρούμε αναγκαίο σε κάθε αγώνα να προσδίδουμε αντιεραρχικά χαρακτηριστικά παλεύοντας ενάντια σε λογικές ανάθεσης ενώ προάγουμε την αλληλεγγύη, την ισότητα και την αυτοοργάνωση.

Οι αποφάσεις του σχήματος λαμβάνονται οριζόντια μέσω της τακτικής ανοικτής συνέλευσης των μελών του. Τη συνέλευση μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, ως παρατηρητής, με προϋπόθεση να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του και συμφωνεί με τις αρχές του.

11064342_656886644440463_311843670_o